Povinnosti a pravidla

Příspěvky FKVŽ 2007 - U11

Klubové  –  700Kč/měsíc,platí se vždy na 3 měsíce(3x700Kč) k 15.druhého měsíce.

kdo má v klubu sourozence platí 500Kč/měsíc

č.účtu 19-0025906319/0800

v.s.-ID hráče

Pokud neproběhne včasná platba příspěvků vedení klubu má nárok pozastavit účast na mistrovských utkáních a poté i vyřazení z tréninkového procesu do doby uhrazení příspěvků.

 

Fond mužstva  –  350,- Kč měsíčně+ 50Kč food fond

–  určeno na pokrytí potřeb mužstva (turnaje,občerstvení na turnajích,soustředěních, lékárna, tréninkové pomůcky nehrazené klubem aj.)

 

 

 

Fon vybírá vedoucí mužstva pí Smolíková (v nepřítomnosti pí Pokorná)

Pravidla rodiče FKVŽ 2007 - U11

Omluvy v den tréninku formou sms nebo e-mail trenér Brejcha nebo J.Smolíková

Omluvy o,kterých víte dopředu,co nejdříve trenérovi, po ústní dohodě i formou e-mail.